FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links
Tijdens een eerste samenkomst informeer ik u over de methode om mijn kosten en erelonen te bepalen. Ik bevestig u deze overeenkomst schriftelijk.

Alle kosten en prestaties worden ingeput per dossier in een computerprogramma. Op uw verzoek kan steeds een lijst afgedrukt worden van alle uitgevoerde prestaties in uw dossier.

Het is voor mij belangrijk om u te informeren betreffende de financiële gevolgen van uw dossier. Ik vraag regelmatig een provisie zodanig dat u niet voor verrassingen komt te staan bij het afsluiten van een dossier. Op het einde van mijn tussenkomst stuur ik u een gedetailleerd overzicht van alle kosten en prestaties uitgevoerd voor uw dossier.

In de rubriek Kosten en Erelonen kunt u de bedragen terugvinden welke geboekt worden voor het behandelen van uw zaak.

De kosten en honoraria van advocaten zijn onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Zij zijn dus verhoogd met 21% BTW.