FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links
Hiermee stel ik u de berekeningsmethode van mijn erelonen voor:

De erelonen worden bepaald door de geleverde prestaties en worden berekend op basis van gepresteerde uren. Het uurtarief kan verschillen volgens de complexiteit van het dossier, volgens de belangrijksgraad van de uitgevoerde werkzaamheden, volgens de dringendheid van het te behandelen dossier en volgens het belang van het geschil of van het te bekomen resultaat. Normaal wordt het uurtarief bepaald tussen de 95,00 en 110,00 EUR. In uitzonderlijke omstandigheden kan het uurtarief verhoogd worden.

In uitzonderlinge gevallen kan een ander berekeningsmethode voorgesteld worden. Indien bijvoorbeeld de uit te voeren prestatie van vooraf duidelijk te bepalen is kan eventueel een vast bedrag voor de erelonen vastgelegd worden. Bijvoorbeeld: het verbeteren van een contract. Een abonnement kan bijvoorbeeld ook van toepassing zijn indien het voor meerdere gelijkaardige dossiers aangewend wordt.