FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links
Op welke speciale gebieden kan mijn ervaring een meerwaarde voor u betekenen?

Op gebied van het arbeidsrecht : Alles wat in verband staat met de aanwerving van een werknemer (arbeidscontract, concurrentiebeding, overuren …) en zijn ontslag (opzegtermijn, opzegvergoeding, afdanking wegens zware fout, met onderlinge overeenstemming, …). Ik behandel dossiers zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Op gebied van het sociaal zekerheidsrecht : Alles wat betreft het statuut van de loontrekkenden (sociale bijdragen, …) alsook van de zelfstandigen (aansluiting, bijdragen …). Alles in verband met werkloosheid, pensioenen, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, toelagen voor personen met een handicap, sociale bijstand, …

Rechtvaardiging van mijn expertise :

  • Meer dan 20 jaar ervaring,
  • Speciale licentie arbeids- en sociaal zekerheidsrecht aan de VUB,
  • 85% van mijn dossiers staan in verband met arbeids- of sociale zekerheidsproblemen,
  • Opleidingen volgen en geven.
  • Artikels publiceren (zie bv Kluwer).