FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links

Hierbij de lijst van de aangerekende kosten bij een dossier :

  • kosten voor openen en sluiten van een dossier : 50,00 EUR
  • dactylografiekosten voor procedureakte en brieven : 9,00 EUR
  • kosten voor fax en mail : 5,00 EUR
  • verplaatsingskosten : 0,50 EUR/km, enkel voor verplaatsingen buiten Luik
  • kosten voor aangetekend schrijven : werkelijke kosten
  • telefoonkosten : gratis
  • kopiekosten : gratis (uitgezonderd grote hoeveelheden)
  • kosten voor de griffie en deurwaarders : werkelijke kosten
  • andere eventuele kosten : werkelijke kosten