FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links

U bent niet akkoord met een beslissing van de RSZ die u bijdragen vraagt voor één van uw werknermers die deeltijds werken. Ik verdedig uw belangen in de gerechtelijke procedure.

Uw werkgever beëindigt uw arbeidsovereenkomst omwille van een zware fout en u betwist deze afdanking. Ik bereken de vergoedingen waarop u recht heft en, zo nodig, begeleid ik u tijdens de procedure voor de rechtbank tot het ogenblik dat u uw rechtmatige vergoeding ontvangen hebt.