FR|NL

Presentatie Vaardigheden Methode Honoraria Contact Publicaties Links

Uw toekomstige werkgever biedt u een arbeidsovereenkomst aan waarin enkele specifieke clausules zijn opgenomen (bv. exclusiviteitclausule) en u wenst hierover een advies alvorens dit contract te ondertekenen. Ik kan u de nodige informatie bezorgen over wat de gevolgen van die clausules voor u kunnen zijn.

U wenst een werknemer te ontslaan, samen met u kan ik een oplossing uitwerken door de juridische en financiële gevolgen te bepalen bij de verschillende mogelijke wijzen van ontslag.